W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi

XML

Treść

[ wyciąg z regulaminu organizacyjnego RIO w Łodzi ]

§ 107

1. Izba zapewnia realizację uprawnienia obywateli do dostępu do informacji publicznej związanej z działalnością Izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 01, Nr 112, poz. 1198).


2. Powszechność dostępu do informacji publicznej jest realizowana poprzez zamieszczenie informacji na urzędowej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej . W przypadku nie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych stron.
§ 108

1. Odmowa dostępu do informacji publicznej odbywa się w formie decyzji Prezesa
Izby w Łodzi.
2. Na decyzję odmowną w sprawie dostępu do informacji publicznej zainteresowanemu przysługuje prawo skargi do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 109

1. Prezes Izby w formie zarządzenia określa tryb przyjmowania, ewidencjonowania,
rozpatrywania i załatwiania spraw o udostępnienie informacji publicznej.
2. Prezes Izby określa w formie zarządzenia regulamin opracowania i bieżącej aktualizacji informacji publicznej podlegającej publikacji na podmiotowej stronie internetowej BIP.

§ 110

1. Informacje o sprawach publicznych publikowane są w formie Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) na stronach internetowych RIO w Łodzi, w zakresie
wskazanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

§ 111

1. Na stronach BIP RIO w Łodzi publikowane są w szczególności:
1) w zakresie działalności kontrolnej Izby:
a) informacje o planowanych kontrolach kompleksowych,
b) protokoły kontroli,
c) zalecenia pokontrolne
2) w zakresie działalności nadzorczej, opiniodawczej, szkoleniowej
i informacyjnej Izby:
a) stanowiska Kolegium,
b) interpretacje Kolegium podjęte na podstawie art. 13 ust. ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych,
c) rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium,
d) uchwały Kolegium przyjęte do protokołu obrad,
e) opinie składów orzekających,
f) inne zestawienia wynikające z obowiązujących przepisów i informujące
o pracy Izby,
3) w zakresie pozostałych informacji dotyczących funkcjonowania Izby:
a) informacje o zasadach naboru pracowników RIO,
b) informacje o konkursach na stanowisko Prezesa Izby oraz członka
Kolegium RIO w Łodzi,
c) informacje o wynikach naboru pracowników,
d) ogłoszenia o zamówieniach publicznych i ich rozstrzygnięcia.
2. Prezes Izby może postanowić o umieszczeniu na stronach BIP RIO w Łodzi innych informacji wykraczających poza zakres informacji publicznej określonej w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
3. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie stron BIP RIO w Łodzi jest administrator systemu.
4. Administratora w formie zarządzenia powołuje Prezes Izby.

§ 112

1. Prezes Izby wyznacza pracowników odpowiedzialnych za:
1) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie BIP,
2) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji.
2. Prezes Izby wyznacza pracowników odpowiedzialnych za administrowanie podmiotową stroną BIP.
3. Administratorzy podmiotowej strony BIP nie mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1.