W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
  •     mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   •         pochodzą z różnych źródeł,
   •         są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść,
   •         opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  •     niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
  •     Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyjątkiem np. jest publikowanie tekstów generowanych z systemów zewnętrznych, w tym opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdzie nie możliwa jest ingerencja w treść dokumentu.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Na stronie internetowej brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  • Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Monika Firlit. Kontakt: monika.firlit@lodz.rio.gov.pl, tel. 42 636 69 11 w. 117. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi odpowiada Monika Firlit, monika.firlit@lodz.rio.gov.pl, tel.42 636 69 11 w. 117.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności pod adresem poczty elektronicznej: monika.firlit@lodz.rio.gov.pl
Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 42 306 70 60 wewn. 117.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi usytuowany jest w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28 d. posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne do budynku jest z poziomu chodnika. Budynek ma 4 kondygnacje, posiada windę oraz schodołaz.
Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć także na kontakt z pracownikiem Izby na parterze budynku, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika ochrony budynku.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.