W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

M. Łódź - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2015 r.

XML

Treść

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Łodzi . Tematyka kontroli objęła, w szczególności zagadnienia dotyczące: prowadzenia rachunkowości; realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz dochodów z majątku; gospodarowania nieruchomościami; udzielania dotacji na rzecz organizacji pozarządowych; udzielania zamówień publicznych; realizacji inwestycji; ewidencji majątku oraz długu publicznego. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta: Wydziale Finansowym; Wydziale Księgowości; Wydziale Budżetu; Wydziale Edukacji; Wydziale Zamówień Publicznych; Departamencie Gospodarowania Majątkiem (Wydział Budynków i Lokali, Wydział Majątku Miasta, Wydział Praw do Nieruchomości); Wydziale Kultury; Wydziale Sportu; Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych; Wydziale Gospodarki Komunalnej; Biurze ds. Zarządzania Kadrami; Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. Kontrola nie ujawniła nieprawidłowości i naruszeń mających znaczenie dla oceny prowadzenia gospodarki finansowej, w szczególności potwierdzono rzetelne rejestrowanie i wykazywanie zdarzeń związanych z zaciąganiem zobowiązań dłużnych i ich spłatą. Nie stwierdzono istotnych naruszeń w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków, opłat oraz z majątku Miasta, jak również w zakresie finansowania zadań Miasta związanych ze sportem, kulturą, ochroną zdrowia, gospodarką komunalną, edukacją, promocją Miasta. Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Śródmieście , zrealizowaną w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Łodzi. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2012 – 2014 dotyczące przede wszystkim: realizacji dochodów z majątku i udzielania zamówień publicznych. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz naruszenia procedur kontroli wewnętrznej. Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj


Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi.  Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj

Wystąpienia pokontrolne:
Administracja Zasobów Komunalnych.  Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj

Zarząd Zieleni Miejskiej.  Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj


Załączniki

tutaj pdf, 404 kB
tutaj pdf, 165 kB
tutaj pdf, 272 kB