W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

XML

Treść

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby
 Obrachunkowej w Łodzi

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na prezesa izby powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub  

    posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem

    samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed

   jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI

pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Ogrodowa 28 D, 91-065 Łódź

 

Prosimy o załączenie do oferty:

- Klauzula informacyjna dla kandydata na stanowisko Prezesa w RIO w Łodzi

- Oświadczenia kandydata do pracy w RIO w Łodzi

 

Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 04.12.2023r.

Załączniki