W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

XML

Treść

Deklaracja dostępności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.lodz.rio.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-10.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 •     mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść,
  •         opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 •     niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 •     Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyjątkiem np. jest publikowanie tekstów generowanych z systemów zewnętrznych, w tym opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdzie nie możliwa jest ingerencja w treść dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.bip.lodz.rio.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-02.

Serwis jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 •     niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 •     Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyjątkiem np. jest publikowanie załączników do ogłaszanych przetargów publicznych, przeznaczonych do pobrania przez odwiedzających serwis internetowy.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności pod adresem poczty elektronicznej: monika.firlit@lodz.rio.gov.pl
Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 42 306 70 60 wewn. 117.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi usytuowany jest w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28 d. posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne do budynku jest z poziomu chodnika. Budynek ma 4 kondygnacje, posiada windę oraz schodołaz.
Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć także na kontakt z pracownikiem Izby na parterze budynku, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika ochrony budynku.

Informacja o tłumaczu języka migowego

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online. W razie potrzeby Izba zapewni obecność tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu minimum 3 dni przed terminem umówionego spotkania.


Raport o stanie zapewnienia dostępności dostępny jest tutaj »

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tutaj »