W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

M. Piotrków Trybunalski - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po zakończeniu doraźnej kontroli w zakresie zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 14 października 2005 r.Pan
Waldemar Matusewicz
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


WK – 602/59/2005

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 55, poz.577 ze zm.) informuję Pana Prezydenta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w Mieście Piotrków Trybunalski kontrolę doraźną w zakresie udzielania zamówień publicznych, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 5 września 2005 roku.Czynnościom kontrolnym poddano procedury udzielenia zamówień publicznych na:
1. Administrowanie targowiskami miejskimi zlokalizowanymi przy ulicach Wyzwolenia, Bawełnianej, Cmentarnej, Targowej i Modrzewskiego.
2. Produkcję i emisję w 2005 roku audycji radiowych o tematyce związanej z działalnością samorządu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na antenie lokalnej.
3. Opracowanie i publikację kolumny samorządowej w czasopiśmie ukazującym się jeden raz w tygodniu w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Strzeżenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 5/7.
W wyniku kontroli stwierdzono, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone były z zachowaniem zasad i form określonych w przepisach ustawy z dnia 10 czerwca 19994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 72, poz. 664 ze zm.), a następnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze. zm.). Nie stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie powierzenia w 2004 roku administrowania targowiskami miejskimi, na podstawie umowy o administrowanie zawartej w dniu 2 lutego 2004 roku. Wobec braku spełnienia przesłanki opłacania zamówienia zamówienie nie musiało być poprzedzone stosowaniem procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych (art.2 ust.1 pkt 4 ustawy).

Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba sformułowania wniosków pokontrolnych.

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
- a/aWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.