W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Drużbice - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Drużbice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 12 października 2005 rokuPan
SZCZEPAN CHRZĘST
Wójt Gminy Drużbice


WK - 602/58/2005

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz.577 z późn. zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w dniach 3 sierpnia – 17 sierpnia 2005 roku w Gminie Drużbice kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych, przesłanych pismem Prezesa RIO nr WK - 602/21/2005 z dnia 11 kwietnia 2004 roku.

Wnioski pokontrolne dotyczyły, w szczególności:- sporządzenia korekty sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-PDP za 2003 rok i pierwsze półrocze 2004 roku,
- egzekwowania odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych,
- przestrzegania przepisów określających procedury sprzedaży nieruchomości,
- terminowego przekazywania środków na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) w zakresie udzielania ulg w zapłacie podatków,
- ocechowania poprzez nadanie numerów inwentarzowych składników majątkowych.

Czynności kontrolne potwierdziły wykonanie zaleceń pokontrolnych, zgodnie z informacją przesłaną do tutejszej Izby przez Wójta Gminy (pismo o numerze: 0911/1/2005 z dnia 16 maja 2005 roku). Mając powyższe na uwadze nie zachodzi potrzeba sformułowania wniosków pokontrolnych.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy w Drużbicach
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Drużbicach
- aaWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska - Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.