W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Sz.Rej. SPZOZ Tomaszów Maz. - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 31 października 2008 r.



Pan
Jacek Chyliński
Dyrektor
Szpitala Rejonowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Mazowieckim


WK – 602/65/2008

Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej w Szpitalu Rejonowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim obejmującą zagadnienia dotyczące realizacji przychodów, kosztów, zaciągania zobowiązań, spłaty zadłużenia, prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych, wykorzystania środków przeznaczonych na zadania związane z restrukturyzacją SP ZOZ, wykorzystanie i rozliczenie otrzymanych dotacji, udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania majątkiem. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły, w szczególności:Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj