W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - 1 etat, miejsce pracy w Skierniewicach

XML

Treść


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
ogłasza konkurs
na kandydata na etatowego członka kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

1 etat miejsce pracy w Skierniewicach

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na  członka kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.  

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI- CZŁONKOSTWO ETATOWE W SKIERNIEWICACH  

pod adresem:

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI,
UL. OGRODOWA 28D, 91-065 ŁÓDŹ       

termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia     

Załączniki:


Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 23.08.2021r.

Załączniki