Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej za 2008 rok

Informacja o realizacji
zadań kontrolnych
w 2008 roku


Łódź, marzec 2009 rok


Realizacja zadań kontrolnych

W 2008 roku Wydział Kontroli podjął łącznie 90 kontroli gospodarki finansowej. Tematyka kontroli obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem zamówień publicznych przez podmioty objęte kontrolą. Analizie poddano procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, w szczególności: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań, zarządzanie środkami publicznymi oraz kwestie związane z gospodarowaniem majątkiem. Problematyka kompleksowej kontroli gospodarki finansowej uwzględniała ramową tematykę kontroli przyjętą przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych uchwałą nr 3/2001 z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie ramowej tematyki kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w organizacji pracy Wydziału Kontroli, realizującego zadania kontrolne Izby, uwzględniono zasady wynikające z przyjętych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych „Standardów kontroli regionalnych izb obrachunkowych” (uchwała Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Nr 6/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia „Standardów kontroli regionalnych izb obrachunkowych”).
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest tutaj

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (15 maja 2009, 10:20:01)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (15 maja 2009, 10:22:08)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465