Zmiana do planu kontroli kompleksowych na rok 2003

Uchwała nr 1/3/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 13 stycznia 2004 roku


w sprawie: zmiany planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I półroczu 2004 roku, zatwierdzonego uchwałą nr 32/138/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 grudnia 2003 roku

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz.577) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

uchwala, co następuje:


§ 1

Wykaz kontroli kompleksowych przeprowadzanych w I półroczu 2004 roku przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, uzupełnia się o kontrolę w Mieście i Gminie Poddębice.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (5 lutego 2007, 13:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427