Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych

   W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,
6) absolutorium.

   W przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień.

   Izba, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia.
   Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym przez Izbę terminie nie usunie nieprawidłowości, kolegium izby orzeka o nieważności uchwał w całości lub w części.
   W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby.
   Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
   Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w określonym w obowiązujących przepisach prawa terminie (art. 94 w związku z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, art. 82 w związku z art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 83 w związku z art. 81 ustawy o samorządzie województwa), albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.

   W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.

   Od uchwały kolegium regionalnej izby obrachunkowej służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.

Opublikował: Sławomir Domagała (11 lipca 2003, 13:24:00)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (6 lutego 2007, 09:03:16)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 971

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij