Koordynator do spraw dostępności


Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi została powołana Pani Monika Firlit Kierownik Biura RIO w Łodzi

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do RIO w Łodzi,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności RIO w Łodzi w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Monika Firlit

Kierownik Biura
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

monika.firlit@lodz.rio.gov.pl

Tel. +48 42 636 69 11 w. 117    

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (8 października 2020)
Opublikował: Sławomir Domagała (8 października 2020, 13:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543