Działalność szkoleniowa
 

Informacje o szkoleniach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi zamieszczane są na stronie internetowej pod adresem: szkolenia

Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest pod adresem: formularz zgłoszeniowy