2004

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2004

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w II półroczu 2004 roku

Uchwała nr 19/75/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia l lipca 2004 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w II [...]

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w I półroczu 2004 roku

Uchwała Nr 32/138/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I [...]

Realizacja zadań kontrolnych w 2004 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI W 2004 ROKU I. Dane dotyczące realizacji zadań kontrolnych W 2004 roku zaplanowano przeprowadzenie 68 kontroli [...]

metryczka