2005

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2005

Realizacja zadań kontrolnych w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI W 2005 ROKU Łódź, marzec 2006 Realizacja zadań kontrolnych W 2005 roku Wydział Kontroli [...]

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w II półroczu 2005 roku

Uchwała nr 17/45/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w [...]

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w I półroczu 2005 roku

Uchwała nr 36/134/04 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w l [...]

metryczka