2006

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2006

Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI W 2006 ROKU Łódź, marzec 2007 W 2006 roku Wydział Kontroli przeprowadził łącznie 70 kontroli. [...]

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w II półroczu 2006 roku

Uchwała nr 16/81/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w II [...]

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w I półroczu 2006 roku

Uchwała nr 1/1/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I [...]

metryczka