2007

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2007

Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej za 2007 rok

Informacja o realizacji zadań kontrolnych w 2007 roku Łódź, marzec 2008 Realizacja zadań kontrolnych W 2007 roku Wydział Kontroli podjął łącznie 83 kontrole. Tematyka kontroli obejmowała szeroki zakres zagadnień [...]

Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w I półroczu 2007 roku

Uchwała nr 34/146/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I [...]

metryczka