2008

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2008

Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej za 2008 rok

Informacja o realizacji zadań kontrolnych w 2008 roku Łódź, marzec 2009 rok Realizacja zadań kontrolnych W 2008 roku Wydział Kontroli podjął łącznie 90 kontroli gospodarki finansowej. Tematyka kontroli obejmowała [...]

Plan kontroli kompleksowych na II półrocze 2008 roku

Plan kontroli dostępny jest tutaj [...]

metryczka