Wyniki kontroli z 2010 roku

Wyniki kontroli z 2010 roku

Muzeum w Łowiczu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Łódź, dnia 30 grudnia 2010 roku Pani Marzena Kozanecka-Zwierz Dyrektor Muzeum w Łowiczu WK – 602/58/2010 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst [...]

Gm. Bielawy - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Bielawy po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Pątnów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Pątnów, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Wielgomłyny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Wielgomłyny, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

M. Zgierz - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Prezydentowi Zgierza, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

M. Brzeziny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Brzezin, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Czerniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Czerniewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Zduńska Wola - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Prezydentowi Zduńskiej Woli, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Ręczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Ręczno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

W. Łódzkie - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Przewodniczącemu Zarządu Województwa Łódzkiego, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Widawa - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Widawa, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Brąszewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Brąszewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Kleszczów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Łódź, dnia 23 września 2010 roku Pan Kazimiera Tarkowska Wójt Gminy Kleszczów WK – 602/45/2010 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst [...]

Gm. Pabianice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Pabianice, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Rząśnia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rząśnia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Głowno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Głowno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Muzeum Regionalne w Brzezinach - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Ujazd - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ujazd, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Rawa Mazowiecka - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. i M. Pajęczno - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

SP Pajęczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pajęczańskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

Gm. Ozorków - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ozorków, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Gidle - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Gidle, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gmina Pątnów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Pątnów, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Sieradz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Sieradza, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Nowa Brzeźnica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Lipce Reymontowskie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

M. Kutno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Kutna, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Łódź - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Prezydentowi Łodzi, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Zadzim - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Zadzim, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. i M. Drzewica - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

MOPS w Łodzi - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

ŁKS PSS S.A. - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Prezydentowi Łodzi, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Spółce Akcyjnej Łódzki Klub Sportowy Piłkarska Spółka Sportowa w Łodzi. [...]

Gm. Daszyna - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Daszyna, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Kluki - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Kluki, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Gorzkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Gorzkowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Witonia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Witonia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

SP Wieruszów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

Gm. Grabów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Grabów, Łodzi, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Ksawerów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ksawerów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Łęki Szlacheckie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Łódź, dnia 4 marca 2010 roku Pan Wojciech Błaszczyk Wójt Gminy Łęki Szlacheckie WK-602/13/2010 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst [...]

Gm. Sokolniki - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Sokolniki, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Koluszki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Koluszek, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Kutno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kutno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Wola Krzysztoporska - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

SP Opoczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

M. Pabianice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Łódź, dnia 8 lutego 2010 roku Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WK – 602/7/2010 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst [...]

Gm. Dmosin - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dmosin, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Łęczyca - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Łęczyca, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Piątek - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Piątek, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Pątnów - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Pątnów, po zakończeniu kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi [...]

Gm. Nowosolna - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Nowosolna, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Galewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Galewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. i M. Błaszki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

metryczka