Protokoły kontroli z 2007 roku

Protokoły kontroli z 2007 roku

M. i Gm. Sulejów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli problemowej w Wieluńskim Domu Kultury (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w M. i Gm. Biała Rawska (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Grabów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, rozpoczęta w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Masłowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Żytno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w Gminie Lutomiersk (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Rusiec - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKOŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli problemowej w Muzeum Miasta Zgierza (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI KOORDYNOWANEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Piotrkowski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Rogów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Skomlin (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Rawa Mazowiecka - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w SPZOZ w Sieradzu (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj: [...]

M. Łęczyca - kontrola problemowa, zakończona przez RIO w 2007r.

PROTOKÓŁ PROBLEMOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Łubnice (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Burzenin - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kocierzew Południowy - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Tuszyn - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Mokrsko - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, rozpoczęta w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Kowiesy (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Szczerców - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

MBP w Tomaszowie Mazowieckim - kontrola problemowa, zakończona przez RIO w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli problemowej w P. Zduńskowolskim (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ PROBLEMOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Wodzierady - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Bolesławiec (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Czastary - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Parzęczew (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Słupia (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Łowicz (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Gomunice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Chąśno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w Gm. Lututów (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Piotrków Trybunalski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w P. Zgierskim (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Opoczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w SPZOZ w Brzezinach (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Zgierz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Jeżów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w Gm. Góra Św. Małgorzaty (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW NA UTRZYMANIE I REMONT DRÓG. Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Zduńska Wola - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Widawa - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Nowy Kawęczyn - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Domaniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Stryków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Sokolniki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli kompleksowej w Gm. Brzeziny (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Konstantynów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, rozpoczęta w 2007r.

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE REALIZACJI DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli sprawdzającej w Gm. Głowno (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ WYKONANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Ujazd - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w M. i G. Poddębice (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

ZG Ziemi Wieluńskiej - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Dłutów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

ZG Regionu Kutnowskiego - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r

PROTOKÓŁ KONTROLI KOORDYNOWANEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Czerniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Warta - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Wieruszów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w Gm. Lutomiersk (kontrola zakończona w 2007 roku)

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ. Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. i Gm. Drzewica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

MZK Skierniewice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, rozpoczęta w 2006r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Protokół kontroli doraźnej w M. Bełchatów (kontrola zakończona w 2007 roku)

Protokół z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Bełchatów przeprowadzonej przez inspektora Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Bożenę Wojnarowską działającą [...]

Gm. Będków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

ZK Gmin z/s w Kleszczowie - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Łęczyca - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

DK w Łęczycy - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Biała - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, rozpoczęta w 2006r.

PROTOKOŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

metryczka