Protokoły kontroli z 2010 roku

Protokoły kontroli z 2010 roku

Gm. Pabianice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Dalików - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Brzeźnio - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Bielawy - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Pątnów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Wielgomłyny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Zgierz - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gminazjum nr 1 w Zgierzu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Brzeziny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Czerniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Ręczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Zduńska Wola - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest [...]

MUKS WODNIK w Łasku - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2011 r.

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W LATACH 2008-2010 Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Urząd Marszałkowski w Łodzi - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADANIA ZWIĄZANEGO Z ORGANIZACJĄ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Głowno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Widawa - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DLA NAUCZYCIELI Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Brąszewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Rząśnia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2011 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kleszczów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Ujazd - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Muzeum w Brzezinach - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Rawa Mazowiecka - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

SP Pajęczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - kontrola przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

W. Łódzkie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Nowa Brzeźnica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Gidle - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gmina Pątnów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Lipce Reymontowskie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Sieradz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj ----- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu - kontrola przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r. [...]

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego - kontrola przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Zadzim - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

M. Łódź - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNOSZENIA WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. i M. Drzewica - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Daszyna - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Kluki - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLIPełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Witonia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Grabów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ Z DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

P. Wieruszowski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Galewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Zapolice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Ksawerów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj ---- Gminna Jednostka WOD-KAN w Ksawerowie - kontrola przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r. [...]

Gm. Sokolniki - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

Gm. Łęki Szlacheckie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pełny tekst protokołu dostępny jest tutaj [...]

metryczka