Sprawozdania z działalności Izby

Sprawozdania z działalności Izby

Sprawozdanie z działalności Izby za 2020 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2020 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej, w tym [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2019 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2019 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej, w tym [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2018 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2018 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej, w tym [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2017 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2017 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej, w tym [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2016 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2016 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej, w tym [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2015 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2015 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej, w tym [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2014 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2014 rokuObejmujące:- Sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli- Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowejTekst [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2013 rok

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1113), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2012 rok

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1113), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej: [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2011 rok

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2010 rok

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2009 rok

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2008 roku Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2007 roku Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2006 roku Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2005 rok

Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2005 roku  Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2004 rok

 Sprawozdanie z działalnościRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw 2004 roku  Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o rio (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2003 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2003 roku Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o rio (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), regionalne izby [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2002 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w roku 2002 Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o rio (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), regionalne [...]

Sprawozdanie z działalności Izby za 2001 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2001 r. Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o rio (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr [...]

metryczka