Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej za 2007 rok

Informacja o realizacji zadań kontrolnych
w 2007 rokuŁódź, marzec 2008


Realizacja zadań kontrolnych

W 2007 roku Wydział Kontroli podjął łącznie 83 kontrole. Tematyka kontroli obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem zamówień publicznych przez podmioty objęte kontrolą. Analizie poddano procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, w szczególności: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań, zarządzanie środkami publicznymi oraz kwestie związane z gospodarowaniem majątkiem.

Pełny tekst sprawozdania dostępny jest tutaj

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (11 kwietnia 2008, 09:31:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447