Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej za 2006 rok

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ŁODZI

W 2006 ROKUŁódź, marzec 2007


W 2006 roku Wydział Kontroli przeprowadził łącznie 70 kontroli. Tematyka kontroli obejmowała bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem zamówień publicznych przez podmioty objęte kontrolą. Analizie poddano procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, w szczególności: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań, zarządzanie środkami publicznymi oraz kwestie związane z gospodarowaniem majątkiem. Pełny tekst sprawozdania dostępny jest tutaj

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (4 maja 2007, 08:51:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469