Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w II półroczu 2005 roku


Uchwała nr 17/45/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 22 lipca 2005 roku
w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w II półroczu 2005 roku

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 55, poz.577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w II półroczu 2005 roku.
§ 2

Wykaz 18 jednostek włączonych do planu kontroli kompleksowych przedstawiono
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3

Z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych postanawia się zaplanować przeprowadzenie 6 problemowych kontroli koordynowanych w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
§ 4

Kontrole doraźne będą prowadzone w miarę potrzeb.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1
do uchwały nr 17/45/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 22 lipca 2005 roku
PLAN
KONTROLI KOMPLEKSOWYCH
GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA II PÓŁROCZE 2005 ROKU


Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Skład Orzekający

1.      

Gmina Bedlno

SK

2.      

Gmina Daszyna

Ł V

3.      

Gmina Galewice

SI

4.      

Gmina Gidle

PT

5.      

Gmina Kleszczów

PT

6.      

Gmina Kutno

SK

7.      

Gmina Łęczyca

Ł V

8.      

Gmina Nowosolna

Ł I

9.      

Gmina Piątek

Ł V

10.  

Gmina Regnów

SK

11.  

Gmina Witonia

Ł V

12.  

Gmina Wola Krzysztoporska

PT

13.  

Gmina Zadzim

Ł V

14.  

Miasto Kutno

SK

15.  

Miasto Sieradz

SI

16.  

Powiat Opoczyński

PT

17.  

Powiat Pajęczański

PT

18.  

Województwo Samorządowe

Ł V

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (5 lutego 2007, 14:50:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535