Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w I półroczu 2005 roku

Uchwała nr 36/134/04
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie: planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w l półroczu 2005 roku

Na podstawie art.18 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
uchwala, co następuje:


§1


Ustala się wykaz kontroli kompleksowych przeprowadzanych przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I półroczu 2005 roku.

§2


Wykaz 23 jednostek włączonych do planu kontroli przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


W związku z wnioskiem organów Powiatu Bełchatowskiego ustala się podjęcie kontroli w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie (art.7 ust.2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych).

§4


Kontrole doraźne będą prowadzone w miarę potrzeb.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 36/134/04
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 30 grudnia 2004 roku


PLAN KONTROLI KOMPLEKSOWYCH GOSPODARKI FINANSOWEJ JST NA I PÓŁROCZE 2005 ROKU


Lp.

NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Skład Orzekający 

l.

Gmina Gorzkowice

PT

2.

Gmina Nowa Brzeźnica

PT

3.

Gmina Łęki Szlacheckie

PT

4.

Powiat Radomszczański

PT

5.

Gmina Sławno

PT

6.

Gmina Lutomiersk

Ł 1

7.

Gmina Ksawerów

Ł 1

8.

Gmina Budziszewice

Ł 5

9.

Miasto i Gmina Szadek

Ł 5

10.

Miasto i Gmina Koluszki

Ł 5

11.

Powiat Łaski

Ł 1

12.

Powiat Łęczycki

Ł 5

13.

Powiat Tomaszowski

Ł 5

14.

Gmina Łyszkowice

SK

15.

Gmina Maków

SK

16.

Gmina Dmosin

SK

17.

Powiat Brzeziński

SK

18.

Powiat Kutnowski

SK

19.

Gmina Pęczniew

SI

20.

Gmina Złoczew

SI

21.

Miasto i Gmina Blaszki

SI

22.

Powiat Wieluński

SI

23.

Powiat Wieruszowski 

SI

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (5 lutego 2007, 14:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486