Plan kontroli przeprowadzanych przez RIO w Łodzi w I półroczu 2004 roku

Uchwała Nr 32/138/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie: planu kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I półroczu 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się wykaz kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w I półroczu 2004 roku.

§2


Wykaz 37 jednostek włączonych do planu kontroli przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Kontrole doraźne będą prowadzone w miarę potrzeb.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 32/138/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 31 grudnia 2003 rokuPlan kontroli kompleksowych gospodarki finansowej jst na l półrocze 2004 roku


Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Skład Orzekający 

1.

Gmina Andrespol

Łódź I

2.

Gmina Brójce

Łódź I

3.

Gmina Buczek

Łódź I

4.

Gmina Dobroń

Łódź I

5.

Gmina Góra Św. Małgorzaty

Łódź V

6.

Gmina Lubochnia

Łódź V

7.

Miasto Łęczyca

Łódź V

8.

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Łódź V

9.

Gmina Wodzierady

Łódź I

10.

Gmina Żelechline 

Łódź V

11.

Powiat Łódź -Wschód

Łódź V

12.

Powiat Pabianicki

Łódź I

13.

Powiat Poddębicki

Łódź V

14.

Powiat Zduńskowolski

Łódź V

15.

Powiat Zgierski

Łódź I

16.

Gmina Bełchatów

Piotrków Trybunalski

17.

Gmina Białaczów

Piotrków Trybunalski

18.

Gmina Grabica

Piotrków Trybunalski

19.

Gmina Kobiele Wielkie

Piotrków Trybunalski

20.

Gmina Kluki

Piotrków Trybunalski

21.

Gmina Kodrąb

Piotrków Trybunalski

22.

Gmina Mniszków

Piotrków Trybunalski

23.

Gmina Moszczenica

Piotrków Trybunalski

24.

Gmina Strzelce Wielkie

Piotrków Trybunalski

25.

Gmina Bolimów

Skierniewice

26.

Gmina Krośniewice

Skierniewice

27.

Gmina Dąbrowice

Skierniewice

28.

Gmina Głuchów

Skierniewice

29.

Gmina Godzianów

Skierniewice

30.

Gmina Nieborów

Skierniewice

31.

Gmina Cielądz

Skierniewice

32.

Gmina Czarnożyły

Sieradz

33.

Gmina Klonowa

Sieradz

34.

Gmina Konopnica

Sieradz

35.

Gmina Lututów

Sieradz

36.

Gmina Osjaków

Sieradz

37.

Gmina Wróblew

Sieradz

metryczka


Opublikował: Sławomir Domagała (5 lutego 2007, 13:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485