Działalność kontrolna

Działalność kontrolna

Wnioski pokontrolne

Wnioski po przeprowadzonych kontrolach [...]

Protokoły kontroli

Protokoły kontroli [...]

Działalność kontrolna

Działalność kontrolna Procedura kontroli Kontrole zakończone - protokoły kontroli Kontrole zakończone - wnioski pokontrolne   Realizacja zadań kontrolnych w 2002 roku Realizacja zadań kontrolnych w [...]

Procedura kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi powołana została z dniem 1 marca 1993 roku ustawą z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych(1). Zgodnie z przepisami ww. ustawy sprawuje nadzór nad działalnością jednostek [...]

metryczka