Działalność nadzorcza

Działalność nadzorcza

Uchwały Kolegium RIO w Łodzi

Uchwały Kolegium RIO w Łodzi » [...]

Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych

   W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek [...]

metryczka