Wyniki kontroli z 2019 roku

Wyniki kontroli z 2019 roku

Gm. Rogów - wystąpienie pokontrolne z dnia 25 listopada 2019

Pełny tekst wystąpienia dostępny jest [...]

metryczka