Wyniki kontroli z 2002 roku

Wyniki kontroli z 2002 roku

M. Łowicz - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź dnia 14 marca 2003 r. Pan Ryszard Budzałek Burmistrz Miasta Łowicza WK - 0915/15/2003 Działając na podstawie art.9 ust.2 [...]

Gm. Dłutów - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź, dnia 18 lutego 2003 roku Pani Barbara Szamańska Wójt Gminy Dłutów WK – 0915/10/2003 Działając na podstawie art.9 ust.2 [...]

M. Pabianice - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku w zakresie przekształceń własnościowych, udzielania zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Łódź, dnia 17 lutego 2003 roku Pan JAN BERNER [...]

Gm. i M. Drzewica - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź, dnia 17 lutego 2003 roku Pan JANUSZ BERNARD RESZELEWSKI Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica WK – 0915/11/2003 Na podstawie [...]

M.-Gm. Warta - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź, dnia 21 stycznia 2003 roku Pan Jan Serafiński Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WK – 0915/4/2003 Na podstawie art. 9 ust.2 [...]

Gm. Rząśnia - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2003 roku. Łódź, dnia 20 stycznia 2003 r. Pan Tomasz Stolarczyk Wójt Gminy Rząśnia WK - 0915/3/2003 Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z [...]

Gm. Krzyżanów - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź, dnia 2 stycznia 2003 roku Pan Bogdan Wosiecki Wójt Gminy Krzyżanów WK – 0915/1/2003 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z [...]

Gm. Będków - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

Łódź, dnia 30 grudnia 2002 r. Pan LESŁAW KOŁODZIEJCZYK Wójt Gminy Będków WK – 0915/70/2002 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z [...]

M. Brzeziny - Kontrola kompleksowa przeprowadzona została przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

Kontrola kompleksowa przeprowadzona została przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź, dnia 19 listopada 2002 r. Pani EWA MĄDRA Burmistrz Miasta Brzeziny WK - 0915/62/2002 Działając na podstawie art.9 [...]

Gm. Czarnocin - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku. Łódź, dnia 6 listopada 2002 roku Pan LEON FORTAK Wójt Gminy CZARNOCIN WK – 0915/59/2002 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 [...]

metryczka