Wyniki kontroli z 2006 roku

Wyniki kontroli z 2006 roku

Gm. Brzeźnio - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Brzeźnio, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Brzeźnio. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Gorzkowice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Gorzkowice, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji zamówień publicznych i inwestycji w Gminie Gorzkowice. [...]

Gm. Dmosin - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dmosin, po zakończeniu sprawdzającej kontroli wykonania wniosków pokontrolnych w Gminie Dmosin. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Administracja Łódź-Śródmieście "Katedralna" - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Katedralna”, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie [...]

Gm. Aleksandrów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Aleksandrów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Aleksandrów. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Lubochnia - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Lubochnia, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i [...]

Gm. Zadzim - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zadzim, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Zadzim. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Kiernozia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kiernozia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Kiernozia. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Ręczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ręczno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Ręczno. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Sulejów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Sulejowa, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Sulejów. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Rząśnia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rząśnia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Rząśnia. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Oporów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Oporów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Oporów. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Krzyżanów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Krzyżanów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Krzyżanów. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Goszczanów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Goszczanów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Goszczanów. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Krośniewice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy Krośniewice, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Krośniewice. Udostępniane na podstawie [...]

PUP w Radomsku - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków związanych ze stażami osób [...]

P. Radomszczański - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu [...]

M. Łask - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Miasta Łask, po zakończeniu kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych i kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez [...]

Gm. Ujazd - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Gminy Ujazd, po zakończeniu doraźnej kontroli w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez w Gminie Ujazd. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Lipce Reymontowskie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Lipce Reymontowskie. Udostępniane [...]

Gm. Kamieńsk - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Kamieńska, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w zakresie wykonania budżetu za 2005 rok Gminy Kamieńsk. [...]

Gm. Zduńska Wola - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zduńska Wola, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w zakresie gospodarowania majątkiem oraz realizacji [...]

M. Koluszki - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Koluszek, po zakończeniu kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień [...]

MOSIR "RELAKS" - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” w Zduńskiej Woli, po zakończeniu kontroli doraźnej w zakresie zamówień publicznych. [...]

M. Zduńska Wola - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Zduńska Wola, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. Bielawy - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Bielawy, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Wieluń - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Wielunia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Głowno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Głowno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Głowno. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Brzeziny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Brzeziny, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Rokiciny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rokiciny, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Brąszewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Brąszewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Brąszewice. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Dalików - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dalików, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Dalików. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Pabianice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Pabianice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Pabianice. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Rawa Mazowiecka - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Rawa Mazowiecka. Udostępniane na [...]

Gm. Żarnów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Żarnów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Żarnów. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Gomunice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Gomunice, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie udzielania z budżetu Gminy Gomunice dotacji na rzecz organizacji [...]

Gm. Czarnocin - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Czarnocin, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Czarnocin. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

M. Rzgów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Rzgowa, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami w Mieście Rzgów oraz finansowania [...]

Gm. Gidle - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Gidle, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Gidle. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. Dobroń - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dobroń, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Dobroń. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. Ozorków - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ozorków, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Ozorków. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

M. Głowno - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Głowno, po zakończeniu kontroli sprawdzającej wykonanie przez Miasto Głowno wniosków pokontrolnych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

M. Ozorków - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Ozorków, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kontroli gospodarki finansowej [...]

Woj. Łódzkie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Województwa Łódzkiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

M. Zgierz - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Zgierza, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej Miasta Zgierza. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

M. Sieradz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Sieradza, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Sieradza. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

STBS w Kutnie - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezesa Zarządu Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kutnie, po zakończeniu doraźnej kontroli w zakresie zamówień publicznych. [...]

Gm. Wola Krzysztoporska - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Bolimów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Bolimów, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Bolimów. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Kleszczów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kleszczów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Tomaszów Mazowiecki - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Tomaszów Mazowiecki, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków na promocję jednostki samorządu [...]

Gm. Daszyna - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Daszyna, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Radomsko - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Radomska, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów udzielania zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Gorzkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Gorzkowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Gorzkowice. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Nowosolna - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Nowosolna, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Widawa - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Widawa, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej, w zakresie wydatków osobowych, w szczególności na podróże służbowe [...]

Gm. Zgierz - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zgierz, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów majątkowych oraz kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków [...]

Gm. Bedlno - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Bedlno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Zduńskowolski - Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie zadłużenia jednostki samorządu [...]

Gmina Budziszewice - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Budziszewice, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Kutno - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kutno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Budziszewice - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Budziszewice, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

P. Łowicki - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łowickiego, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie prawidłowości udzielania z budżetu Powiatu [...]

Gm. Zadzim - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zadzim, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Regnów - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Regnów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Nowa Brzeźnica - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Nowa Brzeźnica, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

P. Opoczyński - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Witonia - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Witonia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Pajęczański - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pajęczańskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

metryczka