Wyniki kontroli z 2008 roku

Wyniki kontroli z 2008 roku

Gm. Klonowa - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Bełchatów - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Bełchatowa, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z mienia. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Bełchatów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Bełchatów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Bełchatów. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Góra Św. Małgorzaty - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Andrespol - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Andrespol, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Czarnożyły - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Czarnożyły, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Sz.Rej. SPZOZ Tomaszów Maz. - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki [...]

Gm. Konopnica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Konopnica, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

P. Poddębicki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Poddębickiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane [...]

Gm. Kluki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Łódź, dnia 25 września 2008 roku Pan BERNARD STEIN Wójt Gminy Kluki WK-602/60/2008 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 [...]

M. Skierniewice - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Skierniewic, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z mienia. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Wodzierady - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Wodzierady, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Cielądz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Cielądz, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Rzeczyca - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rzeczyca, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji wydatków na świadczenia społeczne. Udostępniane na [...]

WDK w Wieluniu - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu, po zakończeniu kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

Gm. Osjaków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Osjaków, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

SPZOZ Opoczno - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego w Opocznie, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie [...]

P. Pabianicki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pabianickiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane [...]

P. Zduńskowolski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. [...]

Gm. Wolbórz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Wolbórz, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Bolimów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Bolimów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Tomaszowski - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie udzielania zamówień publicznych. [...]

Gm. Dobroń - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dobroń, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Kleszczów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kleszczów, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

M. i Gm. Poddębice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Poddębic, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

P. Zgierski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Zgierskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Godzianów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Godzianów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Głuchów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Głuchów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Dąbrowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dąbrowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. i Gm. Łask - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Łasku, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Nieborów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Nieborów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Powiatowy ZOZ w Zgierzu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Powiatowego ZOZ w Zgierzu, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

P. Sieradzki - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

M. i Gm. Szadek - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Szadku, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie udzielania zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Lgota Wielka - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Lgota Wielka, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

AN Łódź-Bałuty "Żabieniec" - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Administracji Nieruchomościami Łódź Bałuty „Żabieniec”, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie udzielania [...]

M. i Gm. Kamieńsk - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Kamieńska, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Udostępniane [...]

Gm. Skierniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Skierniewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

M. i Gm. Żychlin - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Żychlina, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Świnice Warckie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Świnice Warckie, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

P. Skierniewicki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skierniewickiego – po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

P. Łowicki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego – po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

Gm. Ładzice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Łódź, dnia 19 marca 2008 roku Pan TOMASZ KOWALSKI Wójt Gminy Ładzice WK-602/18/2008 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 [...]

Gm. Sulmierzyce - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Sulmierzyce, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Strzelce - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy – po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Teatr im. S.Jaracza - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Teatru – po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Rozprza - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy – po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

MKS "Górnik" Łęczyca - kontrola problemowa, zakończona przez RIO w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezesowi MKP „Łęczyca”, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi [...]

P. Brzeziński - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Brzezińskiego, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. i Gm. Sulejów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Sulejowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Sulejów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

Łódź, dnia 15 lutego 2008 r. Pan Stanisław Baryła Burmistrz Miasta i Gminy Sulejów WK – 602/11/2008 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych [...]

RKS "Mazovia" w Rawie Mazowieckiej - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane Prezesowi Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” w Rawie Mazowieckiej, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej dotyczącej wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu jednostki [...]

Gm. Biała Rawska - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane Burmistrzowi Białej Rawskiej po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Łódź, dnia 6 lutego 2008 roku Pan BOGDAN JAN PIETRZAK Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska WK [...]

Gm. Grabów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Żytno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy – po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Lutomiersk - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane Wójtowi Gminy Lutomiersk po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Łódź, dnia 29 stycznia 2008 roku Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk WK – 602/6/2008 [...]

Gm. Masłowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2007r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Masłowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

MBP w Brzezinach - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej instytucji kultury. Łódź, dnia 21 stycznia 2008 r. Pani Danuta Wylazłowska [...]

GBP w Strzelcach - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej instytucji kultury. Łódź, dnia 10 stycznia 2008 roku Pani Krystyna Wawer Dyrektor Gminnej [...]

Wieluński Dom Kultury - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2008r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane Dyrektorowi Wieluńskiego Domu Kultury po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej instytucji kultury. Łódź, dnia 2 stycznia 2008 roku Pan Henryk Gajecki Dyrektor Wieluńskiego [...]

metryczka