Wyniki kontroli z 2009 roku

Wyniki kontroli z 2009 roku

Gm. Pęczniew - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Pęczniew, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Rozprza - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rozprza, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Regnów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Regnów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Wieluński - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wieluńskiemu, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

Muzeum Sztuki w Łodzi - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Muzeum Sztuki w Łodzi, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. Bedlno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Bedlno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Łyszkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Łyszkowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Kutnowski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kutnowskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

ZSS nr 3 w Opocznie - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

GZK z/s w Dąbrówce Wielkiej - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrowce Wielkiej, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane [...]

P. Łaski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Staroście Łaskiemu, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. i M. Złoczew - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy i Miasta Złoczew, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

SP ZOZ Pabianice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. i M. Szadek - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy i Miasta Szadek, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Lutomiersk - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Lutomiersk, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Łęczycki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Staroście Łęczyckiemu, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

P. Radomszczański - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Staroście Radomszczańskiemu, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

M. Ozorków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Ozorkowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

SP ZOZ w Głownie - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane [...]

Gm. Sławno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Sławno, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. i M. Warta - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Gminy i Miasta Warta, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. Budziszewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Budziszewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

P. Brzeziński - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Brzezińskiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie [...]

Gm. Strzelce Wielkie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

P. Tomaszowski - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Staroście Tomaszowskiemu, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Pabianice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Pabianic, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Mokrsko - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Mokrsko, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Rzeczyca - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Rzeczyca, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Kobiele Wielkie - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kobiele Wielkie, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 [...]

Gm. Krośniewice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Krośniewic, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Aleksandrów Łódzki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

PGK w Radomsku - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Radomsku, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. [...]

M. Radomsko - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Miasta Radomska, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Ostrówek - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ostrówek, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

MKS "Ostrowia" w Ostrówku - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezesa Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Ostrowia” w Ostrówku, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień [...]

ZSS w Załęczu Wielkim - kontrola kompleksowa Gm. Pątnów, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi ZSS w Załęczu Wielkim, po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy [...]

ZSS w Załęczu Małym - kontrola kompleksowa Gm. Pątnów, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi ZSS w Załęczu Małym, po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy [...]

ZSS w Popowicach - kontrola kompleksowa Gm. Pątnów, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi ZSS w Popowicach, po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Pątnów. [...]

ZSS w Pątnowie - kontrola kompleksowa Gm. Pątnów, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi ZSS w Pątnowie, po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Pątnów. [...]

ZSS w Grębieniu - kontrola kompleksowa Gm. Pątnów, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi ZSS w Grębieniu, po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Pątnów. [...]

ZSS Dzietrzniki - kontrola kompleksowa Gm. Pątnów, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi ZSS w Dzietrznikach, po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy [...]

Gm. Pątnów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Łódź, dnia 29 maja 2009 rok Pan Grzegorz Smugowski Wójt Gminy Pątnów WK – 602/40/2009 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 [...]

Gm. Drużbice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Drużbice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. i Gm. Uniejów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Uniejów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

M. Konstantynów Łódzki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 [...]

P. Łódzki Wschodni - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na [...]

M. Skierniewice - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Prezydenta Skierniewic, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Paradyż - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Paradyż, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Kiełczygłów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kiełczygłów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Tomaszów Mazowiecki - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt [...]

Gm. Sadkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Sadkowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. i Gm. Rzgów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Rzgowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

M. Głowno - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Głowno, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Zgierz - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zgierz, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Żelechlinek - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Żelechlinek, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit [...]

Gm. Dobryszyce - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Dobryszyce, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Bełchatów - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Bełchatów, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z majątku. Udostępniane na podstawie art.6 [...]

Gm. Zduny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Zduny, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gmina Zduny - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zduny, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Sieradz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Sieradz, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. i M. Pajęczno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Pajęczna, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Białaczów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Białaczów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z [...]

Gm. Łask - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Łasku, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Moszczenica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Moszczenica, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Ozorków - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Ozorków, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Stryków - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Strykowa, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret [...]

Gm. Wartkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Wartkowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Kutno - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Prezydentowi Kutna, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

SP ZOZ Kutno - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora SP ZOZ w Kutnie, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z [...]

Gm. Sędziejowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Sędziejowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z [...]

M. Łęczyca - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Łęczycy, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Brójce - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Lututów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

SPZOZ w Poddębicach - kontrola problemowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. [...]

Gm. Siemkowice - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Siemkowice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

Gm. Grabica - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Grabica, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

M. Przedbórz - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Przedborza, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 [...]

Gm. Lututów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Lututów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" [...]

metryczka