zamówienie na:

Roboty budowlane

zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Br – 2100-6-2/2019
wartość: -
termin składania ofert: 11 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte